Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοοδικές στὴν Ἀσία καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Δύση∙ ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, καὶ 101,44600 γιέν, χρυσός, 1309,50 καὶ πετρέλαιο, 109,77. Ἡ παράταση τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες προκαλεῖ ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, ἐπειδὴ δὲν βλέπουν γρήγορη λύση τοῦ προβλήματος∙ ἀντιθέτως φοβοῦνται, ὅτι μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ χρεωκοπία ἡ χώρα, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες. Ὁ διορισμὸς τῆς Τζάνετ Γιάλεν, ὡς προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ἂν καὶ ἀναμενόμενη ἀπὸ μέρες, δὲν προκάλεσε ἀνακούφιση∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἀναλαμβάνει τὴν κεντρικὴ τράπεζα τῆς Ἀμερικῆς στὴ χειρότερη στιγμή της, διότι καλεῖται νὰ διαχειριστεῖ τὴν στάση πληρωμῶν καὶ τὴν παντελῆ σχεδὸν ἔλλειψη ρευστότητος στὴν ἀγορά. Οἱ ἀναδυόμενες οἰκονομίες, ἀπ΄ τὴν πλευρά τους, προετοιμάζονται συστηματικὰ γιὰ τὰ χειρότερα καὶ γιὰ τὴν ἄμυνά τους, στὴν περίπτωση τῆς ἀμερικανικῆς χρεωκοπίας∙ ἡ κρίση τοξικῶν ὁμολόγων θεωρεῖται ὡς παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν.