Εἰσροὴ μεγάλων ἐπενδύσεων

Ἡ εἰσροὴ μεγάλων ἐπενδύσεων συνεχίζεται, καθὼς ὁ πρωθυπουργὸς δέχθηκε χθὲς διαδοχικὰ τοὺς προέδρους της ΖΤΕ καὶ τῆς Google∙ ὁ πρόεδρος τῆς πρώτης ἐπιβεβαίωσε τὴν ἀπόφασή της γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Πειραιῶς ὡς διαμετακομιστικοῦ κέντρου πρὸς τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ προσέθεσε ὅτι ἱδρύει καὶ κέντρο συναρμολογήσεως καὶ ἐρευνῶν λίαν συντόμως, μὲ ἀπασχόληση 400-600 ἀτόμων∙ ὁ πρόεδρος τῆς δεύτερης δεσμεύθηκε γιὰ τὴν ἵδρυση κέντρου ἐρευνῶν. Οἱ ἐπενδύσεις ψηφιακῆς τεχνολογίας ἔχουν ταχύτατες τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις, διότι ἔχουν ἐλάχιστες πάγιες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ χρησιμοποιήσουν ἑκατοντάδες ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ∙ τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι πλέον ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ συμπληρωματικὸ τὸν ρόλο τῶν ἄλλων κλάδων. Οἱ ἐμπειρογνμώμονες τοῦ ΔΝΤ ἀδυνατοῦν καταγράψαι τὴν δυναμικὴ αὐτή, διότι διαφορετικὰ θὰ ἔλυαν καὶ τὰ προβλήματα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας∙ οἱ παρωπίδες τῆς βιομηχανικῆς λογικῆς δὲν τοὺς ἀφήνουν ἐπαρκὲς πεδίο θεάσεως τῶν ἐξελίξεων.