Τελευταία ἔκθεση τοῦ ΔΝΤ

Ἡ τελευταία ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἔδωσε ἀφορμὴ προπαγάνδας καταστροφολογίας τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, σὲ χαμηλότερο τόνο τῆς ἀτλαντικῆς∙ ἡ διαφορὰ στὶς προβλέψεις εἶναι μικρή, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἐκτίμηση τῆς τρόικας τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, κάτω ἀπὸ 0,5% τοῦ ΑΕΠ. Ἡ προπαγάνδα δὲν δικαιολογεῖται, διότι τὸ Ταμεῖο δὲν ἔχει ἐπιβεβαιθωθεῖ στὶς προβλέψεις του τὴν τριετία, ἐνῶ ἔχει ὁμολογήσει ὅτι ἔχει κάνει λάθη, ἀλλὰ δὲν ἀνέλαβε τὶς εὐθύνες του∙ ἡ χώρα μας ἔχει σημειώσει σημαντικὴ πρόοδο σὲ ὅλα τὰ θέματα, ἐνῶ τὰ διέψευσε ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ καὶ ἀναγνώρισε τὴν πρόοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ διαπλοκὴ τὰ ξεχνάει αὐτά, ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀμφιβόλου ποιότητος ἔκθεση Γραφείου τῆς Βουλῆς…