Στροφὴ κεφαλαίων πρὸς εὐρὼ

Ἡ στροφὴ τῶν κεφαλαίων πρὸς τὸ εὐρὼ γίνεται μαζικὴ τὸν τελευταῖο καιρό, μὲ πρῶτο τὴν ἔκδοση ὁμολόγων, ἐνῶ ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, παρὰ τὶς διαφωνίες, εἶναι ἐπὶ θύραις∙ τὸ πρῶτο ἐννεάμηνο ἔχουν ἐκδοθεῖ ὁμόλογα σὲ εὐρώ, ἀπὸ τρίτους, Ἀμερικανοὺς καὶ ἄλλους, ὕψους 66 δις εὐρώ, ἔναντι 44 τὸ ἴδιο διάστημα πέρυσι. Ἡ στροφὴ καταγράφεται σὲ ἐποχὴ σοβαρῆς κρίσεως, στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν προεκλογικὴ περίοδο στὴ Γερμανία, τὴν ἀδυναμία τῆς Γαλλίας καὶ τὴν πολιτικὴ κρίση στὴν Ἰταλία, πέραν τῶν προβλημάτων τῶν νοτίων χωρῶν∙ ὁπωσδήποτε τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες ἡ ἔκδοση ὁμολόγων πολλαπλασιάσθηκε, ἀπ’ τὶς ἴδιες περιοχές, μετὰ τὴν στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ὁ ἀντίκτυπος καταγράφεται στὴν ἀνατίμηση τοῦ ἑνιαίου νομίσματος καὶ στὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων, ἀκόμη καὶ στὶς νότιες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης∙ ἀναμένεται ὅτι ὁ σχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως στὴ Γερμανία θὰ ἀποτελέσει στὸ ἐφαλτήριο.