ΗΠΑ, ἔναρξη διαβουλεύσεων

Ὡς ἔναρξη διαβουλεύσεων, μεταξὺ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου στὴν στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, χαρακτηρίζεται ἡ χθεσινοβραδυνὴ συνάντηση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα μὲ τὸν Τζὼν Μπόνερ στὸ ὀβὰλ γραφεῖο∙ ἡ κήρυξη καὶ ἐπισήμως τῆς χρεωκοπίας εἶναι ἐπὶ θύραις, διότι τὸ ἀμερικανικὸ δημόσιο ἐξαντλεῖ τὰ ταμεικά του ἀποθέματα τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα. Οἱ δύο πλευρὲς δείχνουν ἀμετακίνητες, μὲ μοναδικὴ διαφαινόμενη παραχώρηση ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανούς, τὴν μικρὴ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς κυβερνήσεως, ὁπότε ἐξασφαλίζει τὴν χρηματοδότησή της γιὰ λίγους μῆνες∙ παραμένει ὅμως δέσμια τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ πάλι. Τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ τὴν οἰκονομικὴ πολιτική, ὁ πρόεδρος ἐπιμένει στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ κοινωνικοῦ του προγράμματος, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς δίδει ἔμφαση στὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεώς του∙ ὁ πρῶτος ἀπευθύνεται στὰ χαμηλὰ εἰσοδήματα, ὁ δεύτερος στοὺς μικρομεσαίους καὶ μεγάλους ἐπιχειρηματίες. Τὰ διαφορετικὰ στρώματα τοὺς δεσμεύουν.