Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς συναντήσεως στὴν Οὐάσιγκτον, τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ τοῦ Τζὼν Μπόνερ, γιὰ τὸ θέμα τῆς στάσεως πληρωμῶν∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε ἐλαφρὰ στά, 1,3541 δολλάρια καὶ στὰ 132,4106 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1298 καὶ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 109,86. Οἱ ἐλπίδες γιὰ ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερική, ἔστω καὶ γιὰ βραχὺ χρόνο ἀλλὰ μὲ ἀποφυγὴ τῆς ἐπισήμου χρεωκοπίας, ἔφερε ἀνάσα στὶς δυτικὲς ἀγορές, μὲ ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ συγκρατημένα, διότι οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ἀποτέλεσμα∙ στὴν Ἀσία σημειώθηκε ὑποχώρηση, γιὰ κερδοσκοπικοὺς λόγους, μετὰ τὴν τριήμερη ἄνοδο. Στὸ Μπουρνέι ἡ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ ΑΣΕΑΝ (Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας) ὁλοκλήρωσε τὶς ἐργασίες της, μὲ τὴν ἐλπίδα αὐξήσεως τῶν ἀνταλλαγῶν τους σὲ ἕνα τρις δολλάρια μέχρι τὸ 2020∙ ἤδη στὴν περιοχὴ τὸ ρεμίνμπι χρησιμοποιεῖται ὡς τὸ ἀνταλλακτικὸ μέσο, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα σὲ μεγάλο βαθμό.