Λιβύη, πυγμὴ τρομοκρατῶν

Ὡς ἐπίδειξη πυγμῆς ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση θεωρεῖται ἡ ἀπαγωγὴ καὶ κράτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Λιβύης χθὲς τὸ πρωὶ ἀπ’ τὸ ξενοδοχεῖο του∙ ὁ Ἀλὶ Ζεϊντὰν ἀπελευθερώθηκε λίγες ὧρες μετὰ καὶ ἐπέστρεψε στὸ γραφεῖο του. Μιὰ ὁμάδα τρομοκρατῶν, μὲ πολλὰ αὐτοκίνητα, σταμάτησε μπροστὰ στὸ ξενοδοχεῖο του πολὺ πρωὶ καὶ μετέφερε τὸν πρωθυπουργὸ σὲ ἄγνωστη κατεύθυνση∙ στὴ χώρα σήμανε συναγερμὸς καὶ ἀνακοινώθηκε μὲ καθυστέρηση ἡ ἀπαγωγή, ἐνῶ κινητοποιήθηκαν χωρὶς ἀποτέλεσμα καὶ οἱ δυνάμεις ἀσφαλείας. Στὴ Λιβύη κυκλοφοροῦν πολλὲς ἔνοπλες ὁμάδες, ἀπ’ τὴν ἐξέγερση κατὰ τοῦ Καντάφι, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νὰ τοὺς ἀφοπλίσει∙ οἱ τρομοκράτες ἀνακοίνωσαν ὅτι, ἡ ἀπαγωγὴ ἔγινε σὲ ἀπάντηση στὴν ἐπέμβαση τῶν Ἀμερικανῶν κομμάντος καὶ τὴν σύλληψη τοῦ Ἂλ Λίμπυ πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες στὴν Τρίπολη.