Προϋπολογισμός, ἀξιολόγηση οἰκονομίας

Ἡ συζήτηση τοῦ προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ ὁλοκληρώνεται σήμερα στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, ἀλλὰ οἱ καλὲς εἰδήσεις ἔρχονται ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, γιὰ πρώτη φορά, διαχωρίζουν δημοσίᾳ τὴν θέση τους ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ προσανατολίζονται στὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα τὸ ἑπόμενο ἔτος. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀπαλλάσσεται ἡ χώρα ἀπ’ τὸν ἀποπνικτικὸ κλοιὸ τῶν δεσμευτικῶν ὅρων τοῦ Ταμείου, μᾶλλον τῶν κερδοσκόπων τῶν ὁποίων ἀποδείχθηκαν ὄργανα τὰ στελέχη του, καὶ ἐπιδίδεται σταδιακὰ στὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ὅταν εἶναι δεδομένη ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας. Ἀπαλλασσόμεθα ταυτοχρόνως κι ἀπ’ τὴν παραφιλολογία τῶν καταστροφολόγων τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς∙ αὐτοὶ ἦταν ἡ χειρότερη λοιμική, διότι διέβρωναν συστηματικὰ τὸ ἠθικὸ τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καὶ ὑπονόμευαν προγραμματισμένα τὶς ὅποιες πρωτοβουλίες τους.