Κορυφὴ κινητῆς τηλεφωνίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ὁδηγεῖ πρὸς τὴν σταδιακὴ ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν τῆς τριετίας μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια∙ ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ πληροφορίες γιὰ λευκὴ τρύπα 4,4 δις εὐρὼ ἀπ’ τὰ τραπεζικὰ ὁμόλογα τοῦ Ἀλογοσκούφη, τότε καὶ δὲν ὑπάρχει πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ δρομολογεῖται ἡ ἐπιστροφὴ στὶς ἀγορὲς στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους. Δύο ἄλλα πλεονεκτήματα διαθέτει ἡ χώρα, τὴν ἔκπτωση ἀπ’ τὸ χρέος τῆς ἀνακεφαλαιποιήσεως τῶν τραπεζῶν, περίπου πενῆντα δις, καὶ τὴν βεβαία ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Γερμανία τοῦ κατοχικοῦ δανείου, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Ἑλλάδα κάποιων δεκάδων δις∙ τὸ ἐφαλτήριο ὅμως εἶναι ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ ἰδιαίτερα στὴν κινητὴ τηλεφωνία. Ὁ πρόεδρος τῆς Google τόνισε ὅτι τὸ μέλλον ἀνήκει στὰ πολὺ φθηνὰ κινητἀ τηλέφωνα, τὰ ὁποῖα ἀντικαθιστοῦν τοὺς φορητοὺς ὑπολογιστὲς καὶ τὰ smartphone∙ ἡ χώρα μας ὅμως εἶναι πρωτοπόρα στὸ λογισμικὸ κινητῆς τηλεφωνίας. Εἴμαστε ἡ «Μέκκα ὑψηλῆς τεχνολογίας».