Διαπίστωση προέδρου Google

Ὁ πρόεδρος τῆς Google ἔκανε τὴν ἁπλῆ διαπίστωση, ὅτι ἡ Ἑλλὰς μετατρέπεται στὴν «Μέκκα τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας» καὶ προέβλεψε ταχυτάτη ἀνάπτυξή της, ἀλλὰ ζήτησε καὶ τὴν κατάλληλη προσαρμογὴ τῆς νομοθεσίας μας∙ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία προϋποθέτει, ἀπαιτεῖ καὶ ἐπιβάλλει ἄλλες σχέσεις, ἐντελῶς διάφοφρες ἀπ’ τὶς παλιές. Ἡ διαπλοκὴ καὶ οἱ συνοδοιπόροι της συνδικαλιστὲς ἐνοχλήθηκαν καὶ ἀποσιώπησαν τὶς καθαρὲς διαπιστώσεις τοῦ Ἔρικ Σμίντ, ὅταν ὁ ἴδιος ὑπογράμμισε ὅτι τὸ κέντρο τῆς Google στὴν Ἀττική, εἶναι τὸ ταχύτερο ἀναπτυσσόμενο κέντρο της παγκοσμίως∙ οἱ ἀντιδράσεις ὀφείλονται σὲ δύο λόγους: πρῶτον, στὴν ἀδυναμία κατανοήσεως τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ νομενκλατοῦρα∙ δεύτερον, στὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κύκλων τῶν ὁποίων εἶναι ὑποτακτικοί.