Διαζύγιο, Εὐρωζώνης, ΔΝΤ

Τὸ διαζύγιο τῆς Εὐρωζώνης καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἐκδίδεται λίαν συντόμως∙ οἱ δηλώσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν γραφειοκρατῶν τοῦ Ταμείου, ἀνθρώπων τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων ὅλων τους σχεδόν, εἶναι σαφεῖς. Ὁ Γκέργκ Ἄσμουσεν ἦταν σαφέστατος, ὅταν ἔλεγε, ὅτι τὸ Ταμεῖο κάνει λογαριασμὸ στὰ χρήματα τῶν ἄλλων κι ὄχι τῶν δικῶν του, ἐννοοῦσε τὴν συνεχιζόμενη προπαγάνδα του, γιὰ περικοπὴ τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους∙ σὰν νὰ μὴν ξέρουν οἱ Εὐρωπαῖοι, τὸ τί χρειάζεται νὰ γίνει. Ἡ ρήξη ἔχει βαθειὲς ρίζες∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνέχθηκαν μετὰ δυσκολίας τὴν ἀνάμιξη τοῦ ΔΝΤ στὰ οἰκονομικά μας, ἀλλὰ βρέθηκαν πρὸ τετελεσμένων γεγονότων ἀπ’ τὸ σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό μας∙ ἄμεση ἀντίδρασή τους ἦταν ἡ θεσμικὴ θωράκιση τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὸ μέλλον. Τώρα γνωρίζουν τὸ ἁπλούστερο, ὅτι ἄρχισε ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας κι ἀναλόγως πρὸς τὴν πρόοδό της θὰ ἀντιδράσουν. Τὰ ὑπόλοιπα ἀποβλέπουν στὴν ὑπονόμευση τῆς ἐπανεκκινήσεως.