Ἀμερική, ἀγεφύρωτο χάσμα

Τὸ χάσμα στὴν Οὐάσιγκτον, μεταξὺ τοῦ προέδρου καὶ τῶν Ρεπουμπλικανῶν, διευρύνεται, καθὼς ναυάγησαν οἱ διαβουλεύσεις στὴν συνάντησή τους στὸν Λευκὸ Οἶκο∙ στὴ Γερουσία ἀνέλαβαν τὴν προσπάθεια νέας προσεγγίσεως, καθὼς οἱ γερουσιαστὲς διαθέτουν γέφυρες ἐπικοινωνίας. Ἡ ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας εἶναι ἐπὶ θύραις, διότι ἀπόμειναν μόνο τρεῖς μέρες γιὰ τὴν ψήφιση τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους, πέραν τοῦ 16,7 τρις δολλάρια σήμερα∙ ὅλοι οἱ διεθνεῖς παράγοντες ζήτησαν τὴν ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς, διότι ἡ χρεωκοπία θὰ προκαλέσει μέγαλα προβλήματα στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἡ Διεθνὴς Τράπεζα, οἱ ὑπουργοὶ τῶν Εἴκοσι μεγάλων ἀπηύθυναν ἐπείγουα ἔκκληση, ἀλλὰ δὲν εἰσακούονται∙ ὁ πρόεδρος κατηγορεῖ τοὺς Ρεπουμπλικανούς, λέγοντας ὅτι εἶναι δική τους ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου, καὶ οἱ ἀντίπαλοί του ἀπαντοῦν ὅτι δὲν δέχεται τὸν διάλογο. Ἡ μεγάλη χώρα δίδει τὴν ἐντύπωση διαλύσεως, ὅπως συνέβη στὶς ὑπὸ παρακμὴ αὐτοκρατορίες.