Μετανάστες στὴ Μεσόγειο

Τὰ ναυάγια τῶν πλοίων τῶν δουλεμπόρων στὴ Μεσόγειο πληθαίνουν, καθὼς ἄλλοι 34 πνίγηκαν κοντὰ στὴ Μάλτα προχθές, μετὰ τοὺς 273 στὴ Λαμπεντούζα∙ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ καταγγέλλουν τὴν ἀδράνεια τῆς Εὐρώπης ἀπέναντι στὴν συνεχιζόμενη ἀνθρωπιστικὴ καταστροφή. Οἱ μετανάστες κατήγγειλαν ὅτι οἱ Λίβυοι τοὺς πυροβολοῦσαν, ἐνῶ ἀναχωροῦσαν ἀπ’ τὴν ἀκτή της, παρὰ τὰ πολλὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα τῆς χώρας∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει προτείνει τὴν σύσταση εἰδικῆς ναυτικῆς δυνάμεως, γιὰ τὴν περιπολία τῆς Μεσογείου, ἀπ’ τὸ Γιβραλτὰρ μέχρι τὴν Κύπρο, ἀλλὰ ἡ μετατροπὴ τῆς εἰσηγήσεως σὲ ἀπόφαση ἀπαιτεῖ πολὺ χρόνο στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Τὰ αἴτια ὅμως τοῦ προβλήματος δὲν αἴρονται μὲ ναυτικὲς περιπολίες∙ ἡ ἐξαθλίωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἀφρικῆς εἶναι πρωτοφανὴς καὶ ἡ ἀναζήτηση ἄλλων χωρῶν γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του συνεχής. Ὅσα προβλήματα κι ἂν ἔχει ἡ Εὐρώπη εἶναι παράδεισος γιὰ τοὺς λιμοκτονοῦντες Ἀφρικανούς. Λύση εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς μαύρης ἠπείρου.