Ἐπανεμφάνιση ἀτλαντικῶν παραγοντίσκων

Ἡ διακήρυξη 58 στελεχῶν γιὰ τὴν σύσταση κεντροαριστεροῦ σχήματος, θυμίζει σούπα ξαναζεσταμένη∙ ὅλοι τους σχεδὸν εἶναι στελέχη τῆς πασοκικῆς διακυβερνήσεως τῆς τριακονταετίας καὶ θαμῶνες συστηματικοὶ τοῦ δημοσίου ταμείου, ὅπως καὶ οἱ φερόμενοι ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος. Μερικοὶ εἶχαν παίξει ἀρκετὰ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ διαπιστώνουν τώρα ὅτι ξεπουπουλίζεται ὁ Ναπολεοντίσκος κι ἀναζητοῦν νέα στέγη∙ στόχος τους εἶναι ἡ εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ συμπλέουν στὶς ἀπόψεις τους μὲ τοὺς ὑπονομευτὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴ Νέα Δημομρατία. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ἁπλό, διαπιστώνουν τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα ὅτι χάνουν κατὰ κράτος στὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἀποπομπῆς ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους τοῦ ΔΝΤ∙ ἔτσι ἐπιχειροῦν ἀποκτῆσαι προγεφυρώματα στὴν πολιτική μας ζωή, ἀλλὰ μὲ φθαρμένα ὑλικά, διότι δὲν βρίσκουν ἄλλα.