Κόμματα, ἀνάληψη εὐθυνῶν

Στὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν τους ὑποχρεοῦνται τὰ κόμματα, μὲ τὶς συζητήσεις στὴ Βουλὴ τῆς ἄρσεως τῆς ἀσυλίας τῶν ἀκροδεξιῶν βουλευτῶν καὶ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν κομμάτων∙ στὸ πρῶτο, ἡ θέση εἶναι εὔκολη, μὲ τὴν συζήτηση, μᾶλλον σὲ χαμηλοὺς τόνους∙ στὸ δεύτερο, οἱ διαφορὲς κυβερνήσεως καὶ ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν, καθὼς αὐτὸς ἀρνεῖται τὴν ἀναφορὰ καὶ στὶς τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Φαίνεται ὅτι πολλὰ γίνονται στὸ ἐσωτερικό του, διότι ἐξαπολύει δριμύτατη ἐπίθεση κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὡς ἀρχιερέως τοῦ διχασμοῦ, μὲ ἀφορμὴ δημοσιεύματα γιὰ συμμετοχὴ στελεχῶν του σὲ παράνομες ἐνέργειες∙ ἡ ἐπιλογὴ πολωτικοῦ κλίματος δὲν πείθει, διότι δὲν ἔχει ἀνταπόκριση στὴν κοινωνία ἡ παρελθοντολογία. Ἀντιθέτως ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει πολλὰ προβλήματα στὸ ἐσωτερικό του καὶ περισσότερες ἐξαρτήσεις∙ τὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 2008 εἶναι γνωστὰ τοῖς πᾶσι καὶ δὲν χωροῦν ἀμφισβήτηση, οὔτε ἡ Μαρφίν, οὔτε οἱ Σκουριές. Ἀναμασάει ὡς λύτρωση τὰ περὶ ἐξεγέρσεως τοῦ λαοῦ.