Ἐπιθέσεις κατὰ Στουρνάρα

Οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν δείχνουν ὅτι εἶναι μεθοδευμένες καὶ κατευθυνόμενες, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὸν πρωθυπουργό∙ τὰ κυκλώματα γνωστά, ἡ διαπλοκὴ καὶ οἱ ἄνθρωποί της ἐντὸς τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ οἱ προφάσεις διόλου πειστικές. Ὁ Γιάννης Στουρνάρας, ὡς ὑπουργός, πέτυχε τὴν ἀναστροφὴ τῆς πορείας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μέσα σὲ ἕξι μῆνες, ὅταν ἄρχισε ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως καὶ ἡ ἐπανεκκίνησή της καὶ τὴν ὁδηγεῖ σὲ ἑνάμισυ χρόνο στὴν ἀνάκαμψη∙ φυσικὰ διαδραμάτισε τὸν πρῶτο ρόλο ὁ πρωθυπουργὸς κι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό. Στὴν πράξη εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν ὑπονομεύσει κατὰ κόρον τὸν Κώστα Καραμανλῆ, ὡς ὑπουργοὶ καὶ δήμαρχοι. Παλιά μου τέχνη…