Γαλλίας, ἄνοδος ἀκροδεξιᾶς

Ἡ νίκη στὴν περιφέρεια Brignoles, στὶς ἀναπλωρωματικὲς ἐκλογὲς τῆς Νοτίου Γαλλίας, τοῦ Laurent Lopez τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου ἦρθε τὴν ἐπομένη τῆς σφυγμομετρήσεως ποὺ φέρει τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα πρῶτο στὶς εὐρωεκλογές, μὲ δεύτερο τὸ Συντηρητικὸ καὶ τρίτο τὸ Σοσιαλιστικό∙ στὸν δεύτερο γύρο ἦταν ἀντίπαλοι ὁ ἀκροδεξιὸς καὶ ὁ συντηρητικός, διότι θεωρεῖται δεξιὰ ἡ περιφέρεια. Τὰ γεγονότα αὐτὰ ἔχουν συγκλονίσει τὴν Γαλλία, ἐνῶ ἡ Μαρὶ Λεπὲν δήλωσε ὅτι δὲν εἶναι ἀκροδεξιὰ κι οὔτε εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ καταδίκασε τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ στὴν χώρα μας, μὲ σκοπὸ ὡς κίνηση προσεταιρήσεως τῆς εὐρύτερης συντηρητικῆς παρατάξεως∙ ἡ Γαλλία περνάει σοβαρὴ οἰκονομικὴ κρίση, χωρὶς σαφεῖς προοπτικὲς ἐξόδου στὸ ἄμεσο μέλλον.