Ἀμερική, κρίσιμη ἑβδομάδα

Ἡ κρίσιμη ἑβδομάδα γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία ἄρχισε, χωρὶς ἐνθαρρυντικὲς προοπτικές∙ τρεῖς μέρες ἔχουν περιθώριο ὁ Λευκὸς Οἶκος καὶ ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων γιὰ συμφωνία καὶ ἔγκριση τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁρίου τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους, ἀλλὰ οἱ διαφωνίες καλὰ κρατοῦν. Ἡ διαμεσολάβηση τῆς Γερουσίας συνεχίζεται, ἐνῶ οἱ ξένες ἐπικρίσεις, γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια οἰκονομία τῆς χρεωκοπίας τους, πληθαίνουν∙ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἦταν πολὺ αὐστηρὴ καὶ ἔθεσε καὶ τὸ ζήτημα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, τὸ ὁποῖο ὑπονομεύει συστηματικὰ ἡ Οὐάσιγκτον. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἐσωτερικὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ ἀφορᾶ τὴν δυστοκία τῶν πολιτικῶν των παραγόντων γιὰ τὸν χειρισμὸ τῶν ἐκρηκτικῶν προβλημάτων της∙ ὁ πρόεδρος καὶ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὸ πολιτικὸ κόστος καὶ ὀλιγώτερον γιὰ τὰ μακροχρόνια συμφέροντα τῆς μεγάλης χώρας. Μόνο ἡ ἱστορικὴ θεώρηση ἑρμηνεύει τὸ φαινόμενο, παρόμοιο μὲ τὶς ὑπὸ παρακμὴ αὐτοκρατορίες.