Ἰρλανδία, τέλος Μνημονίου

Ὁ Ἰρλανδὸς πρωθυπουργὸς δήλωσε κατενθουσιασμένος ὅτι, στὸ τέλος τοῦ ἔτους ἀπαλλασσεται ἡ χώρα ἀπ’ τὸ Μνημόνιο, καθὼς ἄνετα καλύπτει τὶς ἀνάγκες της στὶς ἀγορές∙ ἤδη ἀπὸ τριμήνου ἐκδίδει τὰ ὁμόλογά της, τὰ ὁποῖα γίνονται δεκτὰ μὲ ἐπιτόκια ἀνάλογα τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Ἡ Ἰρλανδία εἶχε δεχθεῖ τὴν τρόικα, ἕνα ἑξάμηνο μετὰ ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, πρὸ τριετίας, ἀλλὰ ἦταν ἀνυποχώρητη σὲ δύο θέματα, στὴν ἀποφυγὴ περικοπῆς μισθῶν καὶ συντάξεων κάτω τῶν 1500 εὐρὼ καὶ στὴν ἄρνησή της αὐξήσεως τῆς φορολογίας τῶν ἐπιχειρήσεων∙ μὲ τὰ δύο αὐτὰ μέτρα διασφάλισε τὴν ρευστότητα στὴν ἀγορὰ καὶ τὴν λειτουργία τῶν ἐπιχειρήσεων, τὸν δύσκολο πρῶτο χρόνο, ἀλλὰ καὶ τὴν διατήρηση τῆς ὑφέσεως σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα. Ἐμεῖς κάναμε τὸ ἀντίθετο καὶ τὸ πληρώσαμε πανάκριβα.