Συρία, διαμορὲς ἀνταρτῶν

Ἡ καταστροφὴ τῶν χημικῶν ὅπλων στὴ Συρία προσκρούει πλέον στὴν ἄρνηση τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων νὰ συνεργασθοῦν μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ΟΗΕ, ἐνῶ κάποια ὁμάδα τους ἀπήγαγε ἑπτὰ μέλη τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ∙ οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ἐχθρικῶν ὁμάδων συνεχίζονται, μὲ βαρὺ τὸ τίμημα γιὰ ὅλους τους, ἐνῶ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας καὶ ἀφήνουν τὴν κρίση στοὺς διεθνεῖς παρατηρητὲς. Ἡ διεθνὴς κοινότης ἀναγνωρίζει πλέον μόνο τὴν νόμιμη κυβἐρνηση, ὡς ἐγγύηση σταθερότητος στὴ χώρα καὶ στὴν περιοχή, διότι στὸ γειτονικὸ Ἰρὰκ συνεχίζονται ἀμείωτες οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις μὲ δεκάδες νεκροὺς καθημερινά∙ οἱ σχέσεις τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων μὲ ἀκραῖες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ἀποκαλύπτονται, καθὼς καμμία τους δὲν δέχεται συνεργασία μὲ τὶς ἄλλες. Ἡ ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία τῶν ὀργανώσεων δὲν ἐπιτρέπει συμβιβασμό.