Ἑνιαῖος Ἐποπτικὸς Μηχανισμὸς Τραπεζῶν

Ἡ σύσταση ἀπ’ τὸ Ecofin τοῦ Ἑνιαίου Ἐποπτικοῦ Μηχανισμοῦ τῶν εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν θεωρεῖται ἀποφασιστικὸ βῆμα στὴν ἄμυνα κατὰ τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων∙ ὁ μηχανισμὸς θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐκπροσώπους τῶν τραπεζικῶν ὀργανισμῶν τῶν ἑταίρων καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ θὰ ἀσκεῖ ἔλεγχο στὶς τράπεζες ὅλων τῶν χωρῶν. Στὸν μηχανισμὸ ἐντάσσονται ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρωζώνης κι ὅσες ἄλλες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τὸ ἐπιθυμοῦν∙ πρόκληση εἶναι γιὰ Βρεταννία καὶ σκανδιναβικὲς χῶρες οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκφράσει πολλὲς ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν σύστασή του κι ἔχουν «ἐπιτύχει» τὴν καθυστέρησή του ἐπὶ τριετία. Ἀπομένει ἡ σύσταση τοῦ κοινοῦ ταμείου τῶν τραπεζῶν, γιὰ τὴν ἀποζημίωση τῶν καταθετῶν, ὅταν χρεωκοπεῖ μία τράπεζα, ἀλλὰ γι’ αὐτὸ οἱ ἀντιρρήσεις εἶναι περισσότερες. Τὸ πρώτο βῆμα ὅμως ἔγινε.