Ἐμπέδωση ἄλλης ψυχολογίας

Ἡ ἐμπέδωση τῆς ψυχολογίας ἐμπιστοσύνης στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας διευρύνεται, παρὰ τὴν πολεμικὴ τῶν καταστροφολόγων∙ τὸ Χρηματιστήριο ἔκανε ἅλμα, ἔστω κι ἂν ἡ ρευστοποίηση κερδῶν μέσα στὴν ἴδια συνεδρίαση ἐξανέμισε τὰ περισσότερα κέρδη∙ ἀλλὰ ἔφθασαν στὴν Ἑλλάδα γιὰ ἐπενδύσεις γνωστοὶ κεφαλαιοῦχοι, ἐνῶ ἡ διαφορὰ ἐπιτοκίων μειώθηκε στὶς 625 μονάδες. Τὸ Γιουρογκροὺπ ἀποφάσισε τὴν ἐνδεδειγμένη λύση, τὴν ἐξέταση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν συνομιλιῶν μὲ τὴν τρόικα καὶ τοῦ ἔτους, ὥστε νὰ ὑπάρχουν τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα∙ ἡ δυναμικὴ τῆς ἐπανεκκινήσεως μετράει αὐτὴν τὴν ἐποχὴ κι ὄχι τὰ συμπεράσματα, ποὺ πάντα ἀκολουθοῦν. Οἱ ρυθμίσεις γιὰ τὸ πετρέλαιο θερμάνσεως, μὲ πρωτοβουλία τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τῆς τρόικας, δείχνει ὅτι στὴν Εὐρωζώνη τουλάχιστον ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ στὴν οἰκονομική του πολιτική∙ τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἀντικείμενο τῆς μικροπολιτικῆς μεμψιμοιρίας τῶν ἀντιπολιτευομένων κομμάτων καὶ τῆς διαπλοκῆς.