Ἀπομόνωση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς

Ἡ ψήφιση τῆς διακοπῆς τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀπ’ τὴν Βουλή, παρὰ τὴν ἀναμενόμενη ἄλλωστε διαφοροποίηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κλείνει τὸν πρῶτο κύκλο τῆς ἀπομονώσεώς της∙ ταυτοχρόνως τὸ ΣΔΟΕ, κατόπιν εἰσαγγελικῆς παραγγελίας, ἄρχισε τὸν ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν τοῦ κόμματος καὶ τῶν βουλευτῶν του, ἐνῶ συνεχίζονται οἱ ἀνακρίσεις καὶ προφυλακίσεις γιὰ τὶς πράξεις ἀνατροπῆς τοῦ πολιτεύματος. Ἡ σημερινὴ ψηφοφορία γιὰ τὴν ἄρση τῆς ἀσυλίας πέντε βουλευτῶν της ὁδηγεῖ καὶ αὐτοὺς στοὺς ἀνακριτές, ἂν καὶ αὔριο συνεδριάζει ἡ Ὁλομέλεια Ἐφετῶν, γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἐφέτου ἀνακριτοῦ τῆς ὑποθέσεως∙ οἱ ἀνακρίσεις ἔγιναν σὲ πολὺ σύντομο χρόνο, γιὰ τόσο δύσκολη ὑπόθεση, ὅταν ἀντικείμενό της ἦταν ἀρχηγὸς κοινοβουλευτικοῦ κόμματος καὶ πολλοὶ βουλευτές του. Τὸ πολιτικὸ μήνυμα πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ ἔχει σημασία∙ ἡ ἑλληνικὴ δημοκρατία διαθέτει καὶ τὰ ἀντανακλαστικὰ καὶ τὴν πολιτικὴ βούληση γιὰ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης στοὺς παρανομοῦντες.