Ἁπτὲς ἔξωθεν δεσμεύσεις

Ἡ συζήτηση τοῦ προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς ἀποκάλυψε ὅτι κανένας βουλευτὴς τῆς ἀντιπολιτεύσεως δὲν μελέτησε τὸ κείμενο, οὔτε τὰ στοιχεῖα τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας∙ ὅλοι τους, κυριολεκτικὰ ὅλοι τους, περιορίσθηκαν στὴν ἐπίκληση τῶν δημοσιευμάτων τοῦ ἀτλαντικοῦ τύπου καὶ τίποτε περισσότερο. Ἀκόμη κι ὁ καθηγητὴς εἰσηγητὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σὲ εἰδικὰ ἄρθρα κάποιων περιοδικῶν ἀναφέρθηκε κι ὄχι στὰ μεγέθη τοῦ προσχεδίου, οὔτε στὴν δυναμικὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ὅταν ὁ Σταῦρος Καλογιάννης, εἰσηγητὴς τῆς πλειοψηφίας, παρέθεσε τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν εἰσροὴ κεφαλαίων καὶ τὴν μαζικὴ εἴσοδο τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν κινητῆς τηλεφωνίας, ἕνας τους τοῦ εἶπε χρακτηριστικά, ὅτι, «αὐτοὶ ἔρχονται γιὰ διαφημιστικοὺς λόγους». Ἀρνοῦνται νὰ πατήσουν χῶμα ἑλληνικὸ.