Συνεισφορὰ καλλιτεχνῶν

Ἡ ὀργάνωση τῆς ἐκθέσεως «Προσφορά», 65 καλλιτεχνῶν, στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο ἀποβλέπει στὴν ἐνίσχυσή του στὴν περίοδο τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων τῆς ἐποχῆς μας∙ οἱ καλλιτέχνες ἔχουν δεσμευθεῖ νὰ διαθέσουν τὸ 65% τῶν εἰσπράξεών τους στὸ Μουσεῖο. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔγιναν ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε τὴν σημασία τῆς διασυνδέσεως τῶν συγχρόνων ἔργων μὲ τὰ ἀρχαῖα καὶ ἐπαίνεσε τὴν πρωτοβουλία τῶν καλλιτεχνῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν ὀβολό τους συμβάλλουν στὴν διατήρηση καὶ προβολὴ τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίας∙ γιὰ πρώτη φορὰ γίνεται παρόμοια διασύνδεση κι αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις τοῦ τόπου εἶναι παροῦσες καὶ συμβάλλουν στὴν ἀνάταση τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἀντίκτυπος μετράει περισσότερο σὲ παρόμοιες ἐκδηλώσεις.