Εὐρωζώνη, διερευνητικὰ

Ἡ προχθεσινὴ συνεδρίαση τοῦ Γιούρογκρουπ εἶχε διερευνητικὸ καθαρὰ χαρακτῆρα κι ὄχι δεσμευτικό∙ οἱ ὑπουργοὶ ἄκουσαν τὴν εἰσήγηση τοῦ Ἰρλανδοῦ συναδέλφου τους, γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας του ἀπ’ τὸ Μνημόνιο κι ἐπαίνεσαν τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελέσθηκε, ὅπως καὶ τὴν πρόοδο στὴν Ἑλλάδα, ὅπως παρουσιάσθηκε ἀπ’ τὸν Γιάννη Στουρνάρα. Οἱ δηλώσεις τοῦ προέδρου του ἦταν σαφεῖς, τὸν Νοέμβριο θὰ ἐξετάσουν τὴν πλήρη ἔκθεση τῆς Ἰρλανδίας καὶ τὸν Δεκέμβριο τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα ἢ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ὅταν θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ εἰκόνα γιὰ τὸ τρέχον ἔτος∙ ἡ διάψευση ἀπ’ τὸν Γκὲργκ Ἄσμουσσεν τῆς δηλώσεως τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ γιὰ μετακύλιση τῶν ὁμολόγων ἦταν ἀναμενόμενη, διότι αὐτὴ δὲν προαναγγέλλεται, προκαλεῖ γὰρ ἀντιδράσεις. Ἡ ἀπόφαση εἶναι πολιτικὴ σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο κι ὄχι σὲ τραπεζικὸ ἢ ὑπουργικό∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ ἀποφασίσει καὶ κανένας ἄλλος, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχει σχηματισθεῖ ἡ νέα γερμανικὴ κυβέρνηση.