Χρέος, χωρὶς προοπτικὲς

Στὴν Οὐάσιγκτον οἱ διαβουλεύσεις στὴ Γερουσία ὁδήγησαν σὲ ἀδιέξοδο καὶ ἡ χρεωκοπία τῆς μεγάλης χώρας, εἶναι ἐπὶ θύραις∙ ὁ πρόεδρος ἀπέρριψε τὴν πρόταση τῶν Ρεπουμπλικανῶν, διότι περιλαμβάνουν περικοπὲς στὸ πρόγραμμά του γιὰ τὴν ὑγεία. Τὸ πρόβλημα παραμένει κι ἀναμένεται ἡ ἀντίδραση τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ἡ ὁποία ἔχει δημιουργήσει τὸ ζήτημα, καθὼς ἐλέγχεται ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανούς. Πάντως, φαίνεται ὅτι ὁ κίνδυνος τῆς χρεωκοπίας χρησιμοποιεῖται στὴν πολιτική τους ἀντιπαράθεση, χωρὶς καμμία διάθεση ὑποχωρήσεως ἀπὸ καμμία πλευρά∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες παραμένουν μέσα στὴν κρίση τραυματισμένες χειρότερα ἀπὸ οἱαδήποτε ἄλλη περίοδο τῆς μεταπολεμικῆς ἱστορίας τους. Διεθνῶς ἔχει πληγεῖ ἀνεπανόρθωτα τὸ πολιτικὸ κύρος τους, ἐνῶ στὴν οἰκονομία πολλαπλασιάζεται ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων καὶ κατακρημνίζεται ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν τρίτων καὶ περισσότερο τῶν Ἀναδυομένων, λόγῳ καὶ τῆς οἰκονομικῆς τους ρώμης. Οἱ μικρότερες χῶρες προστρέχουν στὴν Κίνα γιὰ κάλυψη τῶν πιστωτικῶν καὶ συναλλαγματικῶν τους ἀναγκῶν.