Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴ Δύση, μὲ τὴν ἐλπίδα ἐπιλύσεως τοῦ ἀμερικανικοῦ προβλήματος, καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία, γιὰ ἀποκόμιση κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3494 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 132,8490 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1255,50, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,09. Οἱ ἐπενδυτὲς ὑποδέχονται μὲ ἀνακούφιση, τὴν ἔστω καὶ προσωρινὴ διευθέτηση τῆς ἀμερικανικῆς χρεωκοπίας, ἀλλὰ καὶ προετοιμάζονται γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση παρομοίων προβλημάτων στὸ μέλλον∙ οἱ περισσότεροι πιστεύουν, ὅτι ὁ ὅποιος συμβιβασμὸς θὰ εἶναι ἐμβαλωματικὴ λύση, διότι βλέπουν ὅτι παραμένουν ἀγεφύρωτες οἱ διαφορὲς τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τῶν Ρεπουμπλικανῶν. Ἡ οἰκονομία εἶναι ὁλοζώντανη διαδικασία καὶ δὲν ἀνέχεται τὸ κενὸ καὶ τὴν ἀναποφασιστικότητα, ὅταν μάλιστα ἀφορᾶ μεγάλη χώρα καὶ μὲ πολλὲς καὶ πολλαπλὲς διεθνεῖς σχέσεις καὶ ἐξαρτήσεις μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο∙ ἔτσι πολλοὶ ἐπενδυτὲς περιορίζουν τὶς σχέσεις τους μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἀναζητοῦν ἄλλους δρόμους.