Μόσχα, φυλετικὲς ἐκρήξεις

Οἱ μαζικὲς διαδηλώσεις στὰ νότια προάστεια τῆς Μόσχας κατὰ τῶν μεταναστῶν, μὲ τὴν καταστροφὴ πολλῶν καταστημάτων τους, εἶχαν αἰτία τὸν φόνο ἑνὸς Ρώσου ἀπὸ μετανάστη∙ ἡ Ἀστυνομία παρενέβη ἀμέσως σχεδόν, πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἐπεκτάσεως τῶν ἐκτρόπων, καὶ συνέλαβε 1200 Ρώσους, ἀλλὰ καὶ 1600 μετανάστες. Ἦταν ἡ πρώτη μεγάλη διαμαρτυρία γιὰ φυλετικοὺς λόγους στὴ ρωσικὴ πρωτεύουσα κι αὐτὸ ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα τὶς ἀρχές∙ ἡ Ρωσία εἶναι ἡ δεύτερη χώρα σὲ ἀριθμὸ μεταναστῶν, μετὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ περισσότεροι ἀπ’ τοὺς ὁποίους προέρχονται ἀπὸ ἰσλαμικὲς χῶρες καὶ λιγώτεροι ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ ἢ τὴν ὑπόλοιπη Ἀσία, λόγῳ τῶν μεγάλων ἀποστάσεων. Τὰ πολεμικὰ γεγονότα σὲ Ἀφγανιστάν, Πακιστὰν καὶ Ἰρὰκ αὔξησαν τὸν ἀριθμὸ τῶν μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναμίχθηκαν μὲ τοὺς πρώην σοβιετικοὺς Μουσουλμάνους.