Προσέγγιση Κίνας, Βιετνάμ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ στὸ Βιετνὰμ θεωρεῖται ἱστορικῆς σημασίας ἀπ’ τοὺς διεθνεῖς παρατηρητές∙ ὑπεγράφησαν πολλὲς συμφωνίες, οἰκονομικῆς, ἐμπορικῆς, τεχνολογικῆς καὶ πολιτιστικῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν δύο γειτονικῶν λαῶν. Τὸ Βιετνάμ ἔχει ἐνενῆντα ἑκατομμύρια κατοίκους καὶ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, κυρίως ὡς ὑπεργολαβίες στὴν ἐλαφρὰ βιομηχανία καὶ στὴν παραγωγὴ ἐξαρτημάτων τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ οἱ δύο λαοὶ διακρίνονταν γιὰ ἀμοιβαία ἐχθρότητα ἀπὸ μακροῦ, ἐνῶ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πολέμων τῶν Βιετναμέζων κατὰ τῶν Γάλλων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν στηρίχθηκαν περισσότερο στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ λιγώτερο στὴν κομμουνιστικὴ Κίνα. Οἱ πάγοι λιώνουν στὶς σχέσεις τους καὶ οἱ προοπτικὲς συνεργασίας εἶναι πολλὲς στὴν περιοχὴ τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀσίας∙ τὸ Βιετνὰμ ἐντάσσεται στὴ σφαῖρα οἰκονομικῆς ἐπιρροῆς τῆς Κίνας πλέον, ὅπως καὶ οἱ γειτονικὲς χῶρες.