Εὐρώπη, ἐπιπτώσεις ἀμερικανικῆς κρίσεως

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀμερικανικῆς κρίσεως στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο ὁλόκληρο εἶναι πολλὲς καὶ πολλαπλῆς φύσεως∙ ἡ Ἀμερικὴ χάνει τὸ κύρος της διεθνῶς, ἐνῶ οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς δείχνουν ἔντονα προβληματισμένοι γιὰ τοποθετήσεις στὴ μεγάλη χώρα. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι διαρρέουν μαζικὰ τὰ κεφάλαια ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς κεφαλαιαγορὲς καὶ παρατηροῦνται φαινόμενα ἐκποιήσεως τῶν κρατικῶν της ὁμολόγων, κυρίως τῶν βραχυχρονίων ὕψους περίπου ἕνδεκα τρις δολλαρίων∙ οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς προσελκύουν τὰ περισσότερα κεφάλαια, τὰ ὁποῖα ἀναζητοῦν πιὸ σίγουρες τοποθετήσεις. Ἔτσι μέσα στὶς εὐρωπαϊκὲς κάτι κερδίζει καὶ τὸ δικό μας Χρηματιστήριο, διότι εἴμαστε στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὰ ὁμόλογά μας ἀνατιμῶνται συνέχεια τὶς τελευταῖες μέρες μὲ τὴν δαφορὰ τῶν ἐπιτοκίων τώρα γύρω στὶς ἑξακόσιες μονάδες, χαμηλότερα ἀπ’ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010.