Προκαταρκτικὲς συζητήσεις

Οἱ συναντήσεις τοῦ Τόμας Βίζερ, τοῦ προέδρου τοῦ Συμβουλίου Μονίμων Ἀντιπροσώπων τῆς Εὐρωζώνης,μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἀποβλέπουν στὴν τελικὴ ἐπεξεργασία τῶν οἰκονομικῶν δεδομένων τῆς χώρας μας∙ ἡ τρόικα, κάθε ἄλλο παρὰ ἑνιαία θέση ἔχει πλέον, μὲ τὴν ἔξοδο τοῦ ΔΝΤ θεωρούμενη δεδομένη, ἐνῶ ἡ καθυστέρηση στὸν σχηματισμὸ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως ἀφήνει τὴν Εὐρώπη χωρὶς πολιτικὴ κατεύθυνση, ὅταν καὶ ἡ Γαλλία ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ προβλήματα. Ἔτσι ὁ Τόμας Βίζερ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐλέγχου τῆς τρόικας, ἐπειδὴ ἐκ τῶν πραγμάτων γίνεται ἀποφασιστικὸς ὁ ρόλος τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν τῶν ἑταίρων της∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ὑποχρεωτικὰ περιορίζεται σὲ συμπληρωματικὸ πρὸς τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν ρόλο. Τὶς λύσεις θὰ δώσει τὸ Εὐρωσυμβούλιο τὸ ὁποῖο ἐκπροσωπεῖ ὁ Τόμας Βίζερ∙ ἡ πρόοδος τῆς χώρας στὶς μεταρρυθμίσεις ἀναγνωρίζεται, ὄπως καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, μὲ μαζικὴ τὴν εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων.