Ἐπιτάχυνση τῶν ἀνακρίσεων

Ἡ ἄρση τῆς ἀσυλίας τῶν ἕξι βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀπ’ τὴν Βουλὴ καὶ ἡ ἐκλογὴ σήμερα τοῦ ἐφέτου ἀνακριτοῦ ἀπ’ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν παρέχει τὴν δυνατότητα γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀνακρίσεων∙ φυσικὰ τὸ σημαντικὸ ἔργο τῶν δύο πρωτοδικῶν ἀνακριτῶν παραμένει καὶ συμπληρώνεται. Ἡ πολιτικὴ ἀπήχηση ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι ἡ Ἑλλὰς ἀποδεικνύει ὅτι σέβεται τὴν νομιμότητα καὶ πατάσσει τὰ ἀκραῖα φαινόμενα παρανομίας∙ καθημερινὰ ἀποκαλύπτονται καὶ νέα στοιχεῖα, ὅπως τὸ ἀντιαεροπορικὸ σὲ ἐμπορευματοκιβώτιο στὸ Ἰκόνιο, τὸ ὁποῖο μᾶλλον σχετίζεται μὲ τὸν Ἀναστάσιο Πάλλη καὶ τὸ ὁπλοστάσιο στὴ Βούλα. Οἱ διασυνδέσεις εἶναι πολλές, σὰν τὴν λερναία ὕδρα, ὅταν ὁ φυλακισμένος Βίοκτωρ Ρέστης, μὲ στενὸ συνεργάτη τὸν Πάλλη, διέθετε μεγάλα κονδύλια στὸν τύπο, κατὰ προτίμηση ἀριστερό, ἀλλὰ καὶ ἀκροδεξιό∙ τὸ πῶς ἁπλώνονταν τὰ πλοκάμια, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, εἶναι τὸ ζητούμενο. Οἱ ἀνακριτὲς ἀναλαμβάνουν τὸ δυσκολώτερο ἔργο.