Ἀποτροπὴ τοῦ ἐξστρεμισμοῦ

Μήνυμα πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ ἀποτροπὴ κάθε μορφῆς ἐξτρεμισμοῦ ἀπηύθυνε ὁ πρωθυπουργὸς ἀπ’ τὴν ἕδρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, παρουσία τοῦ προέδρου του, στὶς Βρυξέλλες∙ ἡ ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ ὀργανώθηκε ἀπ’ τὰ ἱδρύματα «Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς» καὶ «Κόνραντ Ἀντενάουερ». Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε στὴν ὁμιλία του, «ἀγαπάμε τὴν χώρα μας πὰρα πολύ, γιὰ νὰ ἐπιτρέψουμε φαινόμενα ὅπως ὁ ἐξτρεμισμὸς καὶ ὁ λαϊκισμός», ἐνῶ ζήτησε τὴν ἐνίσχυση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ἀπέναντι στὸ κύμα τῶν μεταναστῶν∙ ὁ Φρὰντς Σοὺλτζ τόνισε ὅτι, φαινόμενα, ὅπως ἡ δικτατορία, μπορεῖ νὰ ἔρθουν πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅτι νομίζουμε, ἂν δὲν ἀντιδράσουμε ἀμέσως ὅλοι μαζί. Ἡ πάταξη τῆς κακουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς ἦταν ἡ ἁφορμὴ.