Ὅπλα σὲ ἔπαυλη ἐφοπλιστοῦ

Ἡ Ἀστυνομία, σὲ ἔρευνα παρουσία τριῶν εἰσαγγελέων, στὴν ἔπαυλη στὴ Βούλα τοῦ ἐφοπλιστοῦ Ἀναστασίου Πάλλη, βρῆκε ὁλόκληρο ὁπλοστάσιο καὶ ἄλλα στὸ σπίτι του στὸ Παλαιὸ Φάληρο∙ ὁ ἐφοπλιστής, συνεργάτης τοῦ φυλακισμένου Βίκτωρα Ρέστη, ἀναζητεῖται ὡς συνεργάτης του, ἐνῶ διατηρεῖ καὶ Πολεμικὸ Μουσεῖο στὴν Μεσογαία. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι εἶναι πολλαπλὲς οἱ διασυνδέσεις του, ἐνῶ γεννάει πολλὰ ἐρωτήματα ἡ ἐξαφάνισή του καὶ ἡ ἄρνησή του ἐμφανίσεως στὶς ἀρχές∙ ἡ ἀπολογία του θὰ μποροῦσε νὰ διευκρινίσει πολλά. Τὰ ὅπλα ἐξετάζονται ἀπ’ τοὺς εἰδικοὺς γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ, ἐὰν ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ σὲ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες∙ φαίνεται ὅτι πολλὰ κρύβονταν πίσω ἀπ’ τὰ μουσεῖα καὶ τὶς δοσοληψίες μὲ τὰ κέντρα τῆς διαπλοκῆς.