Γερμανία, μεγάλη δωρεὰ BMW

Στὴ Γερμανία ἔχει ξεσπάσει μεγάλο σκάνδαλο, διότι ἡ μεγάλη αὐτοκινητοβιομηχανία τοῦ Μονάχου BMW ἔκανε προσφορὰ στὸ Χριστιανοδημοκρατικὸ κόμμα 890000 εὐρώ∙ τὴν δωρεὰ ἔκαναν τὰ τρία μέλη μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας καὶ τὸ κόμμα τὴν ἀνήρτησε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μπούντεστανγκ. Τὸ σκάνδαλο δὲν ἔχει σχέση μὲ τὶς ἐκλογές, διότι ἡ δωρεὰ ἔγινε μετεκλογικά, ἀλλὰ μὲ τὴν ἄρνηση τῆς Γερμανίας, ὅπως ἀποδεχθεῖ τὴν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ μείωση τῶν ἐκπομπῶν ρύπων τῶν αὐτοκινήτων∙ τὸ Βερολίνο ἀρνήθηκε, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι θὰ πληγεῖ ἡ αὐτοκινητοβιομηχανία. Οἱ ἀριστεροὶ ὅμως τοῦ Der Linke τὴν θεωροῦν ὡς ἀνταπόδοση στὴν ἄρνηση γιὰ μείωση τῶν ρύπων∙ ἡ ὑπόθεση ξεσπάει, ἐνῶ δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, μετὰ τὸν ἐκλογικὸ θρίαμβο τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ. Πάντως πλήττει τὴν πολιτικὴ εἰκόνα τῆς καγκελαρίου, ἂν καὶ τὸ κόμμα δὲν ἔχει κρύψει τίποτε.