Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας∙ ὅλα βελτιώθηκαν ἐλαφρά, εὐρώ, 1,3555 δολλάρια καὶ 133,2405 γιέν, χρυσός, 1278,50, ἐκτὸς ἀπὸ μικρὴ ὑποχώρηση τοῦ πετρελαίου, 109,41. Οἱ ἐπενδυτὲς βρίσκονται σὲ στάση ἀναμονῆς, καθὼς ἤδη στὴ Γουὼλ Στρὴτ ὁ κύκλος ἐργασιῶν πέφτει σχεδὸν 20% καθημερινά∙ ἀκόμη καὶ στὴν Ἀσία ἐπικρατεῖ ἐπιφυλακτικότης, ἂν καὶ οἱ Ἀναδυόμενοι ἔχουν λάβει ἀρκετὰ μέτρα προστασίας ἀπέναντι στὴν χρεωκοπία. Ἡ κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων τοὺς ἔχει φρονηματίσει πολύ, μὲ τὸν περιορισμὸ τῆς ἐξαρτήσεώς τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ ἄλλωστε ἡ οἰκονομία τους, μὲ πρώτη τὴν κινεζική, εἶναι πολὺ πιὸ ἰσχυρὴ τώρα, μὲ ἀναγνώριση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν δυναμική της. Ἡ ἄνοδος τῶν τιμῶν τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ τῶν ὑδρογονανθράκων εἶναι χαρακτηριστικὸς δείκτης, μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν φορτίων τους νὰ προορίζονται γιὰ τὴν Κίνα.