Τελευταῖες ὧρες ἀναμονῆς

Οἱ πυρετώσεις διαβουλεύσεις Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν στὴν Οὐάσιγκτον εἶχαν ἀποτέλεσμα μὲ τὴν ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου γιὰ τέσσερες μῆνες∙ ἡ χρεωκοπία ἀποφεύγεται, ἀλλὰ τὸ γόητρο ἔχει πληγεῖ μᾶλλον ἀνεπανόρθωτα, μετὰ τὸ εἰκοσαήμερο τῶν ἀντεγκλήσεων. Ἐλάχιστοι ὑπολογίζουν πλέον τὴν παρουσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅταν ἔχουν προηγηθεῖ, ἡ ταπείνωσή τους μὲ τὴν ἀπειλὴ βομβαρδισμῶν τῆς Συρίας καὶ τὴν ἄτακτη ὑποχώρησή τους, καὶ ὁ κατεξευτελισμός τους, μὲ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο∙ ἡ μεγάλη δημοκρατικὴ χώρα τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς ὑποχρεώνεται νὰ δίδει ἐξηγήσεις στὶς παλιὲς ἀποικίες της. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους εἶναι ἐπίκαιρες πλέον οἱ συζητήσεις, τὸ τί θὰ ἀκολουθήσει τὴν σταδιακὴ ἔκπτωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀπὸ μεγάλη δύναμη, ὅταν μία δεκαετία πρὶν ἐθεωρεῖτο ἡ ἀδιαμφισβήτητη κοσμοκράτειρα∙ ἐλάχιστες αὐτοκρατορίες στὴν ἱστορία ἔχουν καταρρεύσει σὲ τόσο σύντομο χρόνο καὶ χωρὶς θερμὸ πόλεμο. Τὸ ἔργο τῆς ἐπανοθρώσεως εἶναι δύσκολο, ἂν ὄχι καὶ ἀδύνατο.