Ἰράν, προσέγγιση πυρηνικῶν

Τὸ Ἰρὰν ἐμφανίζεται διαλλακτικὸ στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Γενεύης γιὰ τὰ πυρηνικά του, ἀπέναντι στοὺς ἕξι μεγάλους, τὰ πέντε μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τὴν Γερμανία∙ ὁ ἐκπρόσωπός του ἦταν διαχυτικὸς καὶ φιλικὸς πρὸς τοὺς διαπραγματευτές, χωρὶς τὸ ἐχθρικὸ ὕφος τῶν προκατόχων του. Οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι δὲν ἀποκλείουν αἴσιο ἀποτέλεσμα, καθὼς ἡ Τεχεράνη ἀποδέχεται τὴν ἐπιθεώρηση τῶν ἐγκαταστάσεών του, ὁπότε ἴσως ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν διαθέτει τεχνολογία γιὰ τὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν ὅπλων∙ θὰ πρόκειται γιὰ ἄλλη μία παταγώδη ἀποτυχία τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας, ἡ ὁποία εἶχε στηρίξει τὴν πολεμική της στὴν ἀπειλὴ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων. Ἡ ἀπήχηση στὴν διεθνῆ σκηνὴ ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, διότι ἡ ἀλλαγὴ πολιτικῆς τοῦ Ἰρὰν σημαίνει καὶ ἔμπρακτη ἀποδοκιμασία τῶν ἰσλαμικῶν κινημάτων, μὲ πολλαπλὲς ἐπιπτώσεις.