Γαλλία, μείωση συντάξεων

Ἡ μείωση τῶν συντάξεων στὴ Γαλλία, στὰ πλαίσια τῶν μεταρρυθμίσεων, ψηφίσθηκε ἄνετα στὴν Ἐθνοσυνέλευση, ἀλλὰ μόνο ἀπ’ τὴν πλειοψηφία, ἐνῶ καὶ ἡ διαδήλωση ἔξω ἀπ’ τὸ Κοινοβούλιο δὲν εἶχε μαζικὴ προσέλευση∙ ἡ κυβέρνηση προχωράει στὶς μεταρρυθμίσεις μὲ ἀρκετὴ καθυστέρηση καὶ σὲ ἄσχημη περίοδο γιὰ τὴν ἴδια∙ ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ βρίσκεται στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο γιὰ πρόεδρο στὴν μεταπολεμικὴ ἱστορία τῆς χώρας. Τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα πληθαίνουν, καθὼς σὲ πολλὲς περιοχές, ὅπως στὴν Βρετάννη, πολλὰ ἐργοστάσια κλείνουν καὶ ἀκόμη καὶ οἱ ἀγροτικὲς καλλιέργειες παρουσιάζουν πολλὲς δυσκολίες στὴν δυναμικὴ ἄλλοτε περιφέρεια τῆς χώρας∙ ἡ παρουσία τῆς Γαλλίας στὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ διεθνῆ σκηνὴ ὑφίσταται τὶς συνέπειες. Ὁ πρόεδρος ἔχει στὸ ἀρνητικό του καὶ τὴν λίαν πρόσφατη στάση του στὸ Συριακό.