Ἐξυπηρέτηση προπαγάνδας

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα δὲν ἔχουν σοβαρὸ ἀντικείμενο, καθὼς οἱ διαφορὲς εὔκολα ἀντιμετωπίζοντα πλέον, σὲ σύγκριση μὲ τὸν ὄγκο τῶν προβλημάτων τῆς τετραετίας∙ τὸ ἀκαταμάχητο πλεονέκτημα τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἡ δεδομένη ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἀνάκαμψή της στὸ τέλος τοῦ ἔτους. Φυσικά, τὸ δεύτερο εἶναι ἡ διάσταση Εὐρωζώνης καὶ ΔΝΤ, ὡς πρὸς τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ τὴν παρελθοῦσα τετραετία∙ ἡ ἀνάκαμψη ἀποβλέπει στὴν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας –μὲ τοὺς περισσότερους σχεδὸν στὴν Εὐρώπη- γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ συνολικὰ γιὰ τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ Χρηματιστηρίου, παρὰ τὴν προδοτικὴ πολεμικὴ τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων της, τὸ ἐπιβεβαιώνει∙ ἡ διασφάλιση τῆς ἀνοδικῆς τάσεως ἐπιτρέπει καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν χρεῶν, μὲ ἄνεση μάλιστα, χάρις στὴν ἐπεκτατικὴ πολιτική. Κύριο αἴτημα ὁ ἄμεσος τερματισμὸς τῆς ἀποπνικτικῆς στερήσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς.