Ἐπαρκὲς νομικὸ ὁπλοστάσιο

Ἡ ἐκλογὴ τῶν δύο ἐφετῶν ἀνακριτῶν -Ἰωάννας Κάλπα καὶ Μαρίας Δημητροπούλου—καὶ ἡ συμφωνία γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς κακουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς ὁλοκληρώνουν τὸ νομικὸ ὁπλοστάσιο∙
ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἕτοιμη γιὰ περάτωση τῶν ἀνακρίσεων καὶ εὐθὺ καταλογισμὸ εὐθυνῶν. Οἱ δύο ἐφέτες σύντομα καλοῦν καὶ τοὺς ἄλλους βουλευτὲς σὲ ἀνάκριση ἢ καὶ ἐκδίδουν ἐντάλματα συλλήψεως, μὲ τὴν ἀξιοποίηση καὶ τῆς προηγουμένης ἀνακρίσεως∙ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἐμφανίζεται τώρα ὡς δημοκρατικὸ κόμμα καὶ ἐπικαλεῖται τὸ Σύνταγμα, στερνή μου γνώση… Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχουν πλέον οἱ ἔρευνες στὸ πολεμικὸ «Μουσείο» τοῦ καταζητουμένου «ἐφοπλιστοῦ» γεμάτου μὲ ὅπλα, σύμβολα τοῦ ναζισμοῦ καὶ ἄγνωστες διασυνδέσεις∙ ὁ φυλακισμένος φίλος του εἶχε ἁπλώσει τὶς «χορηγίες» του σὲ ἔντυπα πάσης ἀποχρώσεως καὶ μὲ σεβαστὰ ποσά. Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα ἐπιβεβαιώνονται, πέραν τῆς συναγελάσεως σὲ ταραχὲς μὲ ἀστυνομικοὺς χρυσαυγιτῶν καὶ κουκουλοφόρων∙ ἡ ἔκταση καὶ τὸ βάθος τῶν διασυνδέσεων ἀναζητεῖται ἐπειμόνως.