Κύπρος, βιβλίο ἑλληνικῆς

Τὸ βιβλίο τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης γιὰ τὸ Δημοτικὸ σχολεῖο τῆς Κύπρου βρίθει ἀπὸ παρεμβάσεις ἀλλοιώσεώς της καὶ διαφοροποιήσεώς της ἀπ’ τὶς ἱστορικές της ρίζες∙ οἱ τρεῖς φιλόλογοι συγγραφεῖς ἐπιχειροῦν νὰ ἀναδείξουν τὴν κυπριακὴ διάλεκτο ὡς χωριστὴ γλῶσσα ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κι ὄχι ὡς μία ἀπ’ τὶς διαλέκτους της, θυγατρὸς μάλιστα τῆς δωρικῆς. Τὸ βιβλίο γράφθηκε κατὰ τὴν προεδρία τοῦ Δημήτρη Χριστόφια καὶ διαπνέεται ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ ἑρμηνεία τῆς ἱστορίας, ὅπως καὶ τὰ δικά μας, μὲ «τὸν συνωστισμὸ τῆς Σμύρνης», ἀλλὰ καὶ μὲ σαφεῖς ἀποστάσεις ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία∙ ἡ κυβέρνηση τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη τὸ κυκλοφόρησε, διότι ἦταν ἕτοιμο, ἀλλὰ μόνο ἡ ἀπόσυρσή του δίδει λύση στὸ πρόβλημα.