Ἔλεγχος ἐπικοινωνιῶν ΚΥΠ

Ὁ διοικητὴς τῆς ΚΥΠ ζήτησε, ἀπ’ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας τῶν Τηλεπικοινωνιῶν, τὸν ἔλεγχο τῶν ἐπικοινωνιῶν τῆς ὑπηρεσίας του, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τυχὸν ὑποκλοπῶν ἢ παρακολουθήσεων∙ ὁ διοικητὴς ἀναφέρει ὅτι, ὁ προηγούμενος ἔλεγχος εἶχε γίνει πρὸ διετίας κι ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος ἕνας νέος. Οἱ διασυνδέσεις τῶν ἀκροδεξιῶν, κι ὄχι μόνο, κυκλωμάτων μὲ τὰ σώματα ἀσφαλείας ἀποκαλύπτονται, ὁπότε κρίνεται ἀναγκαῖος ὁ ἔλεγχος στὴν πιὸ βασικὴ ὑπηρεσία τους∙ μάλιστα τὰ εὐρήματα τοῦ ὁπλοστασίου στὸν ἐφοπλιστὴ καὶ οἱ σχέσεις του μὲ τὸν προφυλακισμένο φίλο του καὶ χορηγὸ τῆς διαπλοκῆς πάσης ἀποχρώσεως δείχνουν ὅτι εἶναι βαθύτερα τὰ κυκλώματα τῆς ὑπονομεύσεως τοῦ πολιτεύματος κι ὄχι μόνο τὰ οἰκονομικά, μὲ ἀφορμὴ τὴν μνημονιακὴ πολιτική.