Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Σὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, γεγονὸς ποὺ δείχνει ὅτι δὲν ἔμειναν εὐχαριστημένες ἀπ’ τὸν συμβιβασμὸ στὴν Οὐάσιγκτον∙ ὅλα παρουσίασαν ἄνοδο, εὐρώ, 1,3647 δολλάρια καὶ 133,.5515 γιέν, χρυσός, 1308,50 καὶ πετρέλαιο, 110,06. Οἱ ἐπενδυτὲς εἶδαν τὴν ἐπίλυση τοῦ ἀμερικανικοῦ προβλήματος, ὡς ἁπλῆ ἐκεχειρία στὸν πόλεμο μεταξὺ Λευκοῦ Οἴκου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων∙ οἱ ἀνησυχίες γιὰ αὔριο εἶναι ἔντονες, καθὼς ἔρχεται ἡ ἀναμέτρηση στὸν προϋπολογισμὸ καὶ ἡ 7η Φεβρουαρίου, γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ ὁρίου τοῦ χρέους∙ ἡ πλήρης ἀδιαφορία τῶν πολιτικῶν τῆς Οὐάσιγκτον, γιὰ τἰς συνέπειες τῆς στάσεώς των, ὄχι μόνο στὴν παγκόσμια ἀλλὰ καὶ στὴν δική τους οἰκονομία, ἐνοχλεῖ περισσότερο τοὺς ξένους ἐπενδυτές. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ τήρηση ἀποστάσεων ἀσφαλείας ἀπέναντι στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία καὶ ὁ προσανατολισμός τους, γιὰ τὴν ταχύτερη ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἀποδέσμευση τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ἐποπτείας.