Μετεωρίτης τοῦ Σελιάμπνισκ

Οἱ Ρῶσοι δύτες ἐπέτυχαν τὴν ἀνάσυρση ἀπ’ τὴν λίμνη Σελιάμπνισκ τῆς Σιβηρίας, ἑνὸς τμήματος 600 χιλιογράμμων τοῦ μετεωρίτου, ὁ ὁποῖος εἶχε πέσει στὶς 15 Φεβρουαρίου στὴν περιοχή∙ ἡ πτώση συνοδεύθηκε ἀπὸ ἰσχυρὴ ἔκρηξη, καθὼς εἰσερχόταν στὴν ἀτμόσφαιρα μὲ ὑπερηχητικὴ ταχύτητα. Τότε εἶχαν τραυματισθεῖ πάνω ἀπὸ χίλια ἄτομα ἀπ’ τὴν θραύση τῶν ὑαλοπινάκων τῆς γειτονικῆς πόλεως∙ ὁ μετεωρίτης, ὁ ὁποῖος ἔσπασε σὲ τρία τεμάχια, μεταφέρεται στὰ ἐργαστήρια τῆς Μόσχας γιὰ τὴν μελέτη τῆς συστάσεώς του. Τὰ τεμάχια εἶναι ἀρκετὰ μεγάλα γιὰ κάθε μορφῆς ἀνάλυση, ἂν καὶ εἶχε ἀνασυρθεῖ ἄλλο ἕνα μικρότερο, πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες∙ τὸ φαινόμενο ἔχει ἀνησυχήσει πολὺ τὶς μεγάλες δυνάμεις, γιὰ τὴν περίπτωση ἐπαναλήψεώς του σὲ μεγαλύτερο μέγεθος καὶ ἐρευνοῦν ἀκόμη πιὸ προσεκτικὰ τὸ στερέωμα.