Ἀντώνης Σαμαρᾶς, σύσφιγξη νοτίων χωρῶν

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Ρώμη καὶ στὴν Μάλτα, καὶ ὅσες ἀκολουθήσουν, ἔχουν πολλαπλοὺς σκοπούς: τὴν λαθρομετανάστευση, τὰ προβλήματα τῶν νοτίων ἑταίρων, ἀλλὰ καὶ τὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ μεταβατικὴ περίοδος στὴ Γερμανία, μέχρι τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως καὶ τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Γαλλίας, τὴν ἀφήνουν χωρὶς κατεύθυνση καὶ δυναμικὴ παρουσία∙ ὅπως εἶχε κάνει τὸ 2005 ὁ Κώστας Καραμανλῆς σὲ ἀντίστοιχες συνθῆκες, μὲ τὴν συνένωση τῶν μεσαίων χωρῶν, ἔτσι καὶ τώρα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Στὴν πρωτοβουλία του εἶναι σύμφωνες Κύπρος, Ἱσπανία, Πορτογαλία καὶ Ἰρλανδία, ἀλλὰ καὶ Φιλανδία, Βέλγιο∙ τὴν δυναμικὴ ἐπανεμφάνιση τῆς Εὐρωζώνης ἐπιδιώκουν ὅλοι τους, μὲ δεδομένες τὶς εὐλογίες τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μέχρι τὴν στιγμὴ τῆς ἀποφασιστικῆς παρεμβάσεως καὶ τῶν ἴδιων προσωπικά.