Μέτρα, σούπα ξαναζεσταμένη

Ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, γιὰ νέα μέτρα καὶ σύγκρουση μὲ τὴν τρόικα, σὰν σούπα ξαναζεσταμένη ἐντυπώνεται καθημερινὰ καὶ βαθύτερα στὴν κοινὴ γνώμη∙ ὁπωσδήποτε ὑπάρχει πρόβλημα, ἀνάμεσα στοὺς χαρτογιακάδες τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου –τοὺς εἰδικοὺς ποὺ ἔβλεπαν τὸ ἀνεργία τὸ ἀνώτερο 15% μὲ τὸ Μνημόνιο καὶ ποὺ διπλασιάσθηκε στὴν πράξη- καὶ στὴν πολιτικὴ προσέγγιση τοῦ θέματος. Ἡ κυβέρνηση ἔχει πετύχει τὴν μεγαλύτερη μείωση τῆς ὑφέσεως στὴν ἱστορία καὶ τὴν μεγαλύτερη ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων σὲ ἑνάμισυ χρόνο∙ οἱ χαρτγογιακάδες παραβλέπουν τὰ ἐπιτεύγματα αὐτὰ καὶ ἐπιμένουν στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, δηλαδὴ στὴν παρελθοντολογία. Στὰ πολιτικά μας, ἀντιπολίτευση καὶ διαπλοκὴ ἐπιχειροῦν, ὅπως πέρυσι, τὴν καλλιέργεια κλίματος καταστροφολογίας, στὴν ὁποία καὶ ἀπαντᾶ ἡ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἐπιρροῆς τους στὸν ἁπλὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος εὐτυχῶς δὲν παρασύρεται∙ ἀντιθέτως ἐνισχύει τὴν ψυχολογία ἀνατάσεως καὶ τὴν συμμετοχή του στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας.