Παραποίηση πραγματικότητος

Ἡ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως διέπεται ἀπὸ ἕνα χαρακτηριστικό, τὴν συστηματικὴ παραποίηση τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητος∙ ἡ μείωση τῆς ὑφέσεως, ἡ στασιμότης τῆς ἀνεργίας δὲν ἀναφέρονται κἂν καὶ μόνο τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα μνημονεύεται τυχαίως. Στὴν πράξη, ἐὰν μελετήσει κανεὶς προσεκτικὰ βλέπει, ὅτι εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα καὶ ἔντυπα, ἀτλαντικὰ καὶ ἐπιχώρια, ποὺ εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν κατασυκοφάντηση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, στὴν ἐμέτικη ἐξύμνηση τοῦ διαδόχου του καὶ στοὺς οὐρανομήκεις ἐπαίνους τοῦ Μνημονίου, μὲ ἀρὰς κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τὴν καταγγελία του∙ τὴν παρουσία τους συμπλήρωσαν τὰ ἐγκώμια πρὸς τὸν Λουκᾶ Παπαδῆμο γιὰ τὴν «σοβαρὴ» πολιτική του καὶ τὰς ὕβρεις κατὰ τῆς ἐπιφυλακτικῆς δεξιᾶς. Ἑπομένως ὁ συνετὸς παρατηρητὴς τοὺς παρακολουθεῖ μὲ ἄκρα δυσπιστία, ὅπως καὶ κάνει ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ἡ προπαγάνδα δὲν διεισδύει στὸν κόσμο, ἐνῶ εἶναι ζήτημα στὸ ἂν τὴν καταγράφει.