Ἔργα ὑπογείων κυκλωμάτων

Ἡ προπαγάνδα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων δύο δις εὐρώ, ἐξ αἰτίας τοῦ ὑποτιθεμένου ἐλλείμματος, καλὰ κρατεῖ∙ ἀντιπολίτευση, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ πρῶτον, ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκὴ θυμίζουν τὰς ἀλήστου μνήμης ἡμέρας τῆς καταστροφολογίας καὶ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὸ εὐρώ, μὲ τὴν ταυτόχρονη χρεωκοπία τῆς Εὐρωζώνης∙ τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα δὲν τὰ λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους, οὔτε τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας, παρὰ μόνο τὶς φῆμες καὶ τὰ ἀμφιβόλου ἀξιοπιστίας ἔγραφα τοῦ ΔΝΤ. Δὲν ὑπάρχει χώρα χωρὶς δημσιονομικὰ προβλήματα, ἀλλὰ ἐμεῖς διαθέτουμε δύο πλεονεκτήματα, τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών μας ἀπ’ τὴν περυσινὴ συμφωνία τοῦ Νοεμβρίου καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν δυναμικῶν μας κλάδων∙ αὐτὰ ἀγνοοῦνται προκλητικὰ ἐντολῇ τῶν ὑπογείων κυκλωμάτων.